Materialhantering

Materialhantering med MOTOMAN-robot

En robot för materialhantering minskar stilleståndstiden, minskar risken för skador på grund av tungt och monotont arbete och ökar produktiviteten. Robotautomatisering innebär förstås också möjlighet till obemannad drift.

 

Jämfört med manuell materialhantering arbetar roboten med en jämn kvalitetsnivå och upprepning.

Materialhantering med samarbete robot-människa