Kran/lyftanordning

Yaskawas frekvensomriktare för kranar och lyftanordningar ger en enkel lösning på de särskilda behov av lyft- och förflyttningsmoment som finns hos kranapplikationer. Den välbeprövade motorstyrningen säkrar tillräckligt vridmoment under alla förhållanden, samtidigt som den inbyggda bromsstyrningen, överbelastningskontrollen och andra smarta funktioner garanterar säker förflyttning av lasten.

Fördelar:

 

 • 200 % startmoment och 150 % överbelastning i en minut säkrar tillförlitlig rörelse även vid höga belastningar
 • Fullt vridmoment vid nollvarvtal* för bromsfunktion under stillastående ökar bromsens livslängd och jämnar ut rörelsen (*kräver hastighetssensor)
 • Jämn motordrift minskar slitaget på maskinerna, samtidigt som transporterat gods behandlas mer försiktigt
 • Inbyggd bromsreglering ger säker bromsfunktion

   

  • Oberoende öppna/stäng-inställningar ger optimal timing
  • Kontroll av motorkrets inför bromslyft
  • Övervakning av återkopplingssignal för bromsen

   

 • Automatiskt tripp-överbelastningsskydd genom förlängd acceleration och hastighetsbegränsning vid tunga lyft
 • Ultralyftfunktion förkortar tidscykeln och ökar produktiviteten genom att öka hastigheten vid lättare lyft
 • Integrerad registrering av överlast/övervikt samt överrörelsebegränsning förhindrar farliga drifttillstånd
 • Automatisk fördelning av lasten mellan flera motorer för långa och tvärgående förflyttningar utan risk att det tippar
 • Inbyggd kunktionell säkerhet (STO, Safe Torque Off) gör motorkontaktorer överflödiga och minskar kostnaderna, samtidigt som maskinen blir mer pålitlig