Etikettering och märkning

Etikettering och märkning med robot

Helautomatisk etikettering med hjälp av robot ger stor flexibilitet jämfört med en stationär lösning. Utöver att märka upp produkter och sätta på etiketter, kan roboten även utföra andra uppgifter i en förpackningslinje

Att fästa etiketter på kartonger eller färdigstaplade pallar - det är ett enkelt jobb för en Motomanrobot.

Märkning med hjälp av CMT-svetsning

En alternativ märkningsmetod, som kan ge ett särskilt mervärde i en svetsanläggning med robot. Som en del i processen märker roboten upp den färdiga detaljen efter avslutad bågsvetsning.

Lasergravering med robot

Printing with Motoman Robots

Robots moving Digital Printer Heads, doing personalized printings - perfect for large workpieces like beer benches or - aircrafts!