Fordonsindustri

Leverantörer och tillverkare av originalutrustning för bilindustrin förlitar sig på Motoman-robotar i alla produktionsfaser.