Additiv tillverkning

Tillverkningstekniken där tredimensionella föremål byggs upp skikt för skikt går också att automatisera. Med robotautomation är det möjligt att förenkla processen med obemannad drift. Det kan vara hantering av tryckta detaljer, att plocka ut färdiga delar, fylla på och ta bort pulvret. Roboten kan också hjälpa till med rengöring, gradning, kapning, kvalitetskontroll samt förpackning och transport.

Programming of 3D Printing Applications - Slicing

In most 3D Printing cases, CAD Data of the workpiece is available. Post processor modules of a CAD/CAM Offline Programming Software slice 3D CAD models into 2D layers preparing the additive printing process, and generate a robot program automatically. You will find Motoman Robots registered in the libraries of all common 3rd-Party CAD/CAM Software tools available on the market.

However, for rather simple structures, or cases where CAD Data is not available or cannot be generated easily by scanning originals, classical teach-in robot programming can be reasonable.

YASKAWA Motoman Robots offer excellent interfaces to to dosing devices to synchronize the dosing volume with the robot TCP speed.

Generera 3D-former med hjälp av CAD/CAM

Forskningsinstitut och programvaruföretag använder helst Motoman-robotar i sin forskning och utveckling tack vare robotarnas mekaniska design, och ett öppet gränssnitt med många möjligheter.

3D-utskrift med metalltråd (Wire Arc Additive Manufacturing)

En teknik som innebär att man smälter metalltrådar med MIG- eller CMT-svetsning för att bygga upp komponenter i lager är även det en lämplig uppgift för en bågsvetsrobot ur vårt standardsortiment.

Vanligt mjukt stål, rostfritt stål, aluminium, titan och nickelbaserade metaller är lämpliga för en robotbetjänad 3D process. Objekten som tillverkas kan vara delar till flygplan, generatorer, pumphjul till maskiner eller prototyper av delar till bilkaross. Dessutom kan roboten hjälpa till med olika former av efterbehandling.

Komponenttillverkning med laserstråle och robot

En additiv tillverkningsprocess som avsätter metallpulver i en fokuserad laserstråle. Den kan användas för att förbättra mekaniska egenskaper eller korrosionsbeständighet och tillverka prototyper och små satser av metallkomponenter.

Another application for Laser Cladding is repairing metal parts after wear stress.

Dekorera och bygga upp lager med hjälp av Motoman-robotar

För användning inom livsmedelsindustrin är det lämpligt att välja våra robotmodeller med godkänt smörjfett (FGG).

3D Printed Grippers and Fixtures for Robots

3D printing is also common for robotic grippers, allowing desirable weight and space optimization of gripper fingers and housings. 3D printed fixtures are perfect in the commissioning phase where permanent changes are done until the workpiece is perfectly fitting into the fixture.