Allmänna villkor 

Allmänna villkor för leverans och betalning Yaskawa Nordic

Yaskawa Nordic AB följer leverans- och betalningsvillkoren enligt Sveriges Verkstadsindustriers leveransbestämmelser NL09, NLM10 och Orgalime SI 14 beroende på leveransens omfattning. I de fall vi gör något undantag från dessa villkor kommer det att specificeras i vår offert.