Ultraljudssvets

Ultraljudssvets med MOTOMAN-robot

En svetsmetod med korta cykeltider och lägre energiåtgång.