Textilindustri

Pålitlighet och kompetens

Motorlösningar från Yaskawa driver textilmaskiner över hela världen, och ser till att de hålls i drift 24 timmar om dygnet – 365 dagar om året.

Driftavbrott inom textilproduktion resulterar snabbt i enorma produktionsförluster. Sådana haverier elimineras med hjälp av grundligt konstruktionsarbete och pålitliga driftkomponenter och system. Yaskawa erbjuder kompetenta ingenjörsteam och produkter av högsta kvalitet särkilt anpassade för textilindustrin.

Fackkunskap och erfarenhet

Yaskawa har tack vare sångsiktigt samarbete skaffat sig omfattande erfarenhet från textilindustrin. Applikationsspecifika lösningar garanterar en hög effektivitet och lönsamhet för kunderna. Från balöppning till vävmaskiner, från extruderingsmaskiner till spolningsmaskiner – Yaskawa vet vilka specifika krav som ställs vid varje tillämpning.

Yaskawa erbjuder dedikerade driftsystem för textilindustrin

Produkterna täcker ett brett effektområde från 0,1 kW till 185 kW och kan levereras med de standard- och specialfunktioner som krävs inom textilindustrin. Frekvensomriktarna i T1000-serien och servosystemen i Sigma-5-serien från Yaskawa är utvecklade med pålitlig drift, enkel hantering och generella kostnadsbesparingar i fokus. Styrenheterna gör vårt erbjudande komplett.