Applikationer

Ökad konkurrenskraft och lönsamhet

En trygg investering

En investering i automation är ett bra sätt att öka effektiviteten och konkurrenskraften. Det finns många olika robotmodeller och det är relativt enkelt att hitta rätt applikation för ditt företags produktion.

En robotinvestering betalar sig snabbt. Även en rak jämförelse med manuellt arbete för samma produktionsvolym visar att återbetalningsperioden bara är några få år. Räknar du in produktionsökningen som ett robotsystem normalt ger, är den ännu kortare.

Hantering / montering

Effektivare fördelning, maskinbetjäning, avlägsning av material och kantpresshantering.

Läs mer

Måleri

Snabbare och mer exakta måleri- och beläggningsarbeten.

Läs mer

Paketering / palletering

Kundanpassade lösningar för paketeringsteknologi.

Läs mer

Svetsning / kapning

Kraftfulla lösningar för bågsvetsning, punktsvetsning, lasersvetsning och kapning.

Läs mer

En teknikpartner för många branscher

Vad är viktigt där du är verksam? Med rätt applikationskunskap ser vi till att vår teknologi når sin fulla potential i din verklighet.