Limning, tätning och dosering

Limning, tätning och dosering med MOTOMAN-robot

Motomanrobotar är väldigt bra på att noggrant följa en bana och hålla en önskad hastighet. Det gör dem särskilt lämpade för att dosera vätskor och lim under kontrollerade former. Roboten kan antingen hålla och manövrera detaljen under en dispenseringsenhet, eller själv använda limverktyget.

Tätning med robot

Den utmärkta rörelsekontrollen hos Motomanrobotar är nödvändig när man ska spruta ut lim i ett förutbestämt mönster.

För invändig tätning i en bilkaross behövs en robot med lång räckvidd, som t.ex GP20HL.

Dosering

När det gäller små detaljer är det enklast att låta roboten hålla i verktyget. För stora delar är det oftast bättre att låta roboten hålla detaljen under doseringsenheten. Det tar minst plats, och tätningsmedlet behöver inte transporteras så långt.

Limma och häfta ihop

I en enkel limstation får roboten limmet från en limdispenser och pressar sedan ihop delarna. Enklare kan det inte bli!

Beklädnad och dekoration

Att bygga upp tredimensionella skikt av självhäftande material fungerar bra med robot. För användning inom livsmedelsindustrin finns Motomanrobotar med godkänt smörjfett (FGG).

Food Decoration with Motoman Robots

Motoman Material Handling Robots or HC10 Collaborative robots with FGG (Food grade grease) options are fine for food decoration. Collaborative HC10 Series robots are perfect for individial decoration jobs in small batch sizes, because hand guiding is absolutely easy to program, and the robot can be installed in existing workspaces without re-arrangements of the existing environment.

Hur går robotprogrammeringen till?

Styrsystemets programvarupaket innehåller många sofistikerade funktioner för att uppnå exakt banväxling och styrning av doseringspump. Offline-programmering och simulering kan man göra med MotoSimEG-VRC, eller via tredjepartslösningar. Vissa kan använda CAD-modeller som underlag.

Och med någon av våra samarbetsrobotar i HC-serien kan man förstås använda handguidning (Direct teach/handguiding) för att lära roboten ett nytt moment.

Lägg till en åkbana för att flytta roboten

För väldigt stora detaljer, eller om roboten behöver flytta sig mellan flera stationer, är det lämpligt att komplettera med någon av våra TSL åkbanor. De ger en snabb och säker förflyttning, fullt synkroniserad med roboten.

Synkronisering med transportband

Robotstyrsystemets ”Conveyor Tracking Function” ser att robot och åkbana är perfekt synkroniserade med ett transportband i rörelse.