Kantvikning

Automatisera kantvikning med MOTOMAN-robotar

Automatisering av bockningsprocesser är mycket effektiv och genererar vanligtvis en snabb avkastning på investeringen. Eftersom roboten jobbar i en säkerhetsavskärmad cell går det att köra kantpressen på maximal hastighet, något som inte är möjligt med manuell betjäning. Med en robot i kantpresscellen försvinner också ett tungt, monotont och riskfyllt arbetsmoment för personalen, som i stället blir robotoperatörer. En positiv förändring som höjer motivationen och kan leda till minskad sjukfrånvaro.

 

Rörbockning med hjälp av robot

Bockningen utförs av bockningsmaskinen. Robotens uppgift är att plocka rören in och ut ur maskinen, vilket är ett enkelt jobb för en industrirobot.

Tubes provided on pallets or in containers can be localised by means of machine vision cameras.

Kantbockning av metallplåtar

Utöver att plundra och ladda kantbockningsmaskinen med plåtar, deltar roboten aktivt i själva bockningsprocessen. Den kan t.ex söka upp anslagsfingrarna utan att lägga något tryck på dem, och följa med och stötta plåten under nedslaget.

Verktyg för offline-programmering, som MotoSimEG-VRC, rekommenderas starkt för att programmera en kantpressanläggning med robot. Dessutom stöds Motomanrobotar av många tredjeparttillverkare av CAD/CAM-simuleringsverktyg för kantbockning.

En liten robot kan snabbt ladda detaljer i fixturer och förbereda allt inför kantbockningen.

Manuell kantpressning är ett tungt, monotont och potentiellt farligt arbete. Ett kort ögonblick av ouppmärksamhet, eller ett litet misstag, kan leda till en allvarlig olyckshändelse. Genom att låta roboten ta över det här jobbet, minskar man inte bara risken för en olycka, utan får en perfekt utförd bockning varje gång.

Extending the Working Range of Robots by using Tracks

Standard tracks

In a wide majority of Press Bending applications, we see robots sitting on a linear track to expand their motion range, perfectly synchronized with the robot motion and programmable as a 7th axis by the robot controller. Yaskawa - we are the masters of synchronized robotic and external axis control!

YASKAWA are offering a wide standardized portfolio of robotic tracks (TSL).

Swivelling Console (VST)

In the application example below, the robot is mounted on our VST type swivelling console.

Med fullt integrerad och synkroniserad åkbana

En åkbana som ökar robotens arbetsområde är även den fullt integrerad i robotens styrsystem och följer med roboten perfekt i alla moment tack vare Multi-Axis funktionen, som den här videon visar:

Relaterade case studies