Kemikalier/plaster

Ett mångårigt samarbete med maskiningenjörer i produktionen av kemikalie- och plastprodukter har lett till branschspecifik utveckling av driftskomponenter, Motoman-robotar och mjukvarulösningar.