Slipa och polera

Slipning och polering som efterbehandling

Att slipa och polera manuellt är tufft, med höga krav på skyddskläder och att personal inte utsätts för farliga ämnen. Många dessa jobb är dock ganska enkla att automatisera - med en pålitlig Motomanrobot som ger önskad stabilitet, hastighet och IP-skydd.

Innan roboten kan börja slipa kan detaljen mätas in med ett lämpligt kamerasystem för maskinseende.

Ladda och plundra en slipmaskin med robot

Fler exempel på hur en robot kan hjälpa till att hantera detaljer tillsammans med en bearbetningsmaskin finns under avsnittet om Maskinbetjäning.

Robot som slipar och polerar med ett verktyg

Detta är en god idé framför allt när man behöver utnyttja robotens hela räckvidd för riktigt stora objekt som bilkaross och flygplansdetaljer.

 

 

 

 

 

Robot och stationär slipspindel

Det här särskilt lämpligt om du har ett större antal arbetsstycken som ska bearbetas satsvis, eller detaljer som kräver en slipning och polering i flera steg.

Varför inte pröva en samarbetsrobot?

För tillfälliga efterbehandlings- och poleringsjobb är robot för samarbete med människor ett intressant alternativ. Man kan utnyttja den befintliga arbetsytan, då roboten inte kräver en stor inhägnad, och programmeringen kan göras med enkel handguidning. Roboten med sina kraftsensorer kan polera ytan med ett jämnt tryck.

Brushing Applications with Motoman Robots

Robots hndling Grinding or Polishing Brushes is a classical Automotive application for car bodies and finishing welding seams on the car roof.