Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll med hjälp av en MOTOMAN-robot

Roboten kan hålla upp en detalj framför ett instrument för avsyning, eller lämna den direkt till en människa för visuell granskning. Den kan också själv hantera sensorer eller andra mätinstrument.

Kvalitetskontroll som en del av monteringslinjen

Kvalitetskontroll som en del av processen

Kvalitetskontroll och CNC-maskin

If you have a batch production with several CNC machines, it may be reasonable to add a quality testing station in the same machine arrangement, or build a separate testing station which is fed by multiple machines via conveyor or AGV.

Kvalitets- och mätmetoder för bågsvetsning

Kamerasystem för kvalitetskontroll och avsyning

Funktionstester med robot

Pulverprovtagning

Ultraljudstester

Simulering av kullager som testas innan förvaring.