Friktionssvetsning

Friktionssvetsning med MOTOMAN-robot

Friktionssvets av plastdetaljer

En elegant lösning, speciellt för stora detaljer i plast som instrumentbrädor eller innerskärmar.

Friktionsomrörningssvetsning (Friction stir welding) med stora robotar

Friktionsomrörningssvetsning är en framväxande teknik som är väl lämpad för att t.ex svetsa batterifack av aluminium till el- och elhybridbilar. Processen kräver en stark robot med kort stabil arm, som GP280 eller GP400.