Robotsystem

Nyckelfärdiga lösningar och kundanpassade system 

Bågsvetsningssystem standard

Nyckelfärdiga bågsvetsningssystem med MOTOMAN-robotar, applikationsspecifika produkter och säkerhetsutrustning.

Läs mer

Punktsvetsningssystem

Kärnan i detta system är MOTOMAN-robotar som är specialiserade för punktsvetsningapplikationer (MOTOMAN VS100, MS80 II, MS165, MS210), med servomotorer byggda på plats.

De är monterade på en ny lägesställare som sparar upp till 40 % utrymme ger bättre tillgänglighet och tidscykler.

 

Fördelar:

 • Bättre tillgänglighet till de delar som ska svetsas
 • Flexibelt koncept – hög mångsidighet från en produkt till en annan
 • “Robot on board” i framåtriktad position, enkel avlastning av objekt utan manuell inblandning
Läs mer

Anpassade system

Våra system står för:

Effektivitet

 • Maximal produktionshastighet, snabbare omställning till nya produkter, flexibel robotassisterad svetsning utan specialanpassade jiggar eller fixturer (jigless)

Tillförlitlighet

 • Pålitlig tillverkning med minskad risk för driftstopp, ökat värde genom en jämnare och högre kvalité, minskad svetsförvrängning

Synkronisering

 • Full synkronisering med gemensam kontroll av robotar och positionerare, multi-robotteknik, optimerad svetssekvens, cykeltidsoptimering
 

 

Svetsnings- och säkerhetsutrustning

Väljer du Yaskawa får du inte bara tillgång till våra produkter och lösningar. Du får även ta del av 30 års erfarenhet när det gäller utveckling och utformning av fabriker. Dra nytta av vår samlade expertis inom robotteknologi. Vi ser till att leverera ett komplett och skräddarsytt paket som möter dina krav.

 

En högteknologisk one-stop-shop

 • Pålitliga individuella robotar av hög kvalitet
 • Rätt tillbehör till systemet, exempelvis lägesställare, spår och gantries
 • Högteknologiska jiggar
 • All nödvändig svetsnings- och säkerhetsutrustning
 • Vital funktionalitet (mjukvaror samt styrnings- och sensorteknologi)
 
 

Från idé till nyckelfärdig lösning

Vi hjälper dig med utvecklingen av dina projekt – från start till leverans. Efter det fortsätter vi att möta dina produktionskrav genom ett brett utbud av produkter, tjänster, kundservice och utbildning.

 

Konsulttjänster

 • Ingenjörstjänster i pågående processer

Testning

 • 3D-simulering
 • Prototyp-testning och förserie-produktion i testningsmiljö
 • Svetsningstester
 • Analyser av svetsning med macro-sektionskontroll

Utbildning

 • Operatörsutbildning on-site eller in-house 
 • Utbildning relaterad till svetsning

Service

 • Underhåll och reparationer
 • Renovering
Läs mer

Kantbockningssystem

För produktion som i huvudsak hanterar stora och tunga komponenter erbjuder Yaskawa ett standardsystem för kantbockning med robotar för upp till 180 kg belastning.

Läs mer

Pallreparationssystem

Reparation av pallar inleds alltid med att man demonterar skadade delar.

Yaskawa erbjuder ett smart system för automatiserad hydraulisk demontering av block, profiler eller styrbrädor från EU-pallar med hjälp av MOTOMAN-robotar.

Operatören väljer de skadade delarna på en pekskärm och maskinen demonterar dem automatiskt.

Våra nyckelfärdiga lösningar fungerar fristående, i kombination med sorteringssystem eller som integrerade enheter i befintliga transportsystem.

Dessa system minskar behovet av tidskrävande och tungt manuellt arbete, exempelvis lyft av pallar och sågning.

Läs mer