Robotsystem

Nyckelfärdiga lösningar och kundanpassade system 

Bågsvetsningssystem standard

Nyckelfärdiga system för bågsvetsning med MOTOMAN-robotar och utrustning för materialhantering och säkerhet.

Läs mer

Punktsvetsningssystem

Kärnan i detta system är MOTOMAN-robotar som är specialiserade för punktsvetsning (MOTOMAN VS100, MS80 II, MS165, MS210), med servomotorer byggda på plats.

Dessa är monterade på en lägesställare som sparar upp till 40 % utrymme och bidrar till ökad tillgänglighet och lägre cykeltid.

Fördelar:

 • Bättre åtkomst till de delar som ska svetsas

 • Flexibelt koncept – snabb och säker omställning mellan produkter

 • Robot on board” i framåtriktad position, enkel plundring av objekt utan manuell inblandning

Läs mer

Anpassade system

Effektivt

 • Maximal produktionshastighet, snabbare omställning till nya produkter, flexibel robotassisterad svetsning utan specialanpassade jiggar eller fixturer (jigless)

Tillförlitligt

 • Pålitlig tillverkning med minskad risk för driftstopp, ökat värde genom en jämnare och högre kvalité, minskad svetsförvrängning

Synkroniserat

 • Full synkronisering med gemensam kontroll av robotar och lägesställare, multi-robotteknik, optimerad svetssekvens, cykeltidsoptimering
 

 

Svetsnings- och säkerhetsutrustning

Väljer du Yaskawa får du mer än bara tillgång till våra produkter och lösningar. Du får även ta del av mer än trettio års erfarenhet av produktionsutveckling, och kan dra nytta av vår samlade expertis inom robotteknologi. Vi ser till att leverera ett komplett och skräddarsytt paket som möter dina krav.

 

En högteknologisk one-stop-shop

 • Pålitliga individuella robotar av hög kvalitet
 • Rätt tillbehör till systemet, exempelvis lägesställare, åkbanor och gantries
 • Högteknologiska jiggar
 • All nödvändig svetsnings- och säkerhetsutrustning
 • Vital funktionalitet (mjukvaror samt styrnings- och sensorteknologi)
 
 

Från idé till nyckelfärdig lösning

Vi hjälper dig med utvecklingen av dina projekt – från start till leverans. Efter det fortsätter vi att möta dina produktionskrav genom ett brett utbud av produkter, tjänster, kundservice och utbildning.

 

Konsulttjänster

 • Ingenjörstjänster i pågående processer

Testning

 • 3D-simulering
 • Prototyp-testning och nollserie-produktion i testmiljö
 • Svetsningstester
 • Analyser av svetsning med macro-sektionskontroll

Utbildning

 • Operatörsutbildning på plats, eller hos oss
 • Utbildning relaterad till svetsning

Service

 • Underhåll och reparationer
 • Renovering
Läs mer

Kantbockningssystem

För produktion med många och stora och tunga komponenter erbjuder Yaskawa standardsystem för kantbockning.

Läs mer

Pallreparationssystem

Reparation av pallar inleds alltid med att man tar bort skadade delar.

Yaskawa erbjuder ett smart automatiserat system för hydraulisk demontering av klossar och brädor från EU-pallar med hjälp av MOTOMAN-robotar.

Operatören väljer ut de skadade delarna på en pekskärm och maskinen demonterar dem automatiskt.

Våra nyckelfärdiga lösningar fungerar fristående, i kombination med sorteringssystem eller som integrerade enheter i befintliga transportsystem.

Dessa system minskar behovet av tidskrävande och tungt manuellt arbete, exempelvis lyft av pallar och sågning.

Läs mer