D1000-serien

Regenerativa frekvensomriktare

Den regenerativa frekvensomriktaren D1000 från Yaskawa sparar både energi och utrymme. Den är lämplig för såväl regenerativa individuella enheter som system för frekvensomriktare, servoaxlar eller robotar. D1000 matar tillbaka överflödig bromsenergi till elnätet i stället för att omvandla den till värme, vilket inte bara minskar energiförbrukningen och kostnaderna utan även bidrar till att bevara vår miljö.

  • Sinusformad ingångsström minskar belastningen på strömförsörjningssystemet (linor, transformatorer)
  • Låg energiförbrukning på grund av gemensamma DC-fältbussystem - bromsenergi från en enhet konsumeras av andra enheter i systemet
  • Mindre installationsutrymme behövs då bromstransistorer och bromsmotstånd inte är nödvändiga
  • Sänker de totala driftskostnaderna för systemet