Yaskawa stöttar Tillväxtverkets satsning Robotlyftet

Tillväxtverkets satsning Robotlyftet har ett viktigt syfte – att stärka konkurrenkraften för Sveriges små och medelstora industriföretag med hjälp av automation. Självklart är vi en samarbetspartner i denna framtidssatsning. Yaskawa bidrar med både kunskap och teknologi. 

Tillväxtverkets målsättning är att öka företags kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Fram till och med 2021 kan små och medelstora industriföretag söka ekonomiskt stöd för att utvärdera och utveckla automation och robotisering. Läs mer på Tillväxtverkets webbsida.

Vi kan hjälpa dig genom att offerera en förstudie som ligger till grund för din ansökan om en ”Automationscheck” på upp till 150 000 kronor.
Sedan fem år tillbaka erbjuder vi också ett eget tekniklyft under namnet Robotlyftet, för uppgradering av befintliga robotsystem (ArcSystem) för svetsning.

Har du en äldre robotsvetsanläggning?

I vårt erbjudande ingår bland annat byte av robot och styrsystem till den senaste versionen, en anpassning av säkerhetssystemet och bibehållen CE-märkning. Vi börjar med en besiktning och dokumentation av anläggningen, och presenterar sedan en prisbild för grundpaket och eventuella tillval.

Fördelarna är många med Robotlyftet:

– Senaste robottekniken till en låg investeringskostnad.
– Minskat slitage med modern svetsrobot och integrerat slangpaket (längre livslängd).
– Anpassning till dagens teknik för webbkommunikation (processdata).
– Ökad driftsäkerhet.
– Rekomenderade reservdelar skickas inom 24 timmar efter order.
– 24 månaders garanti på nya standardprodukter.

Kontakta någon i vårt säljteam:

Carl-Fredrik Klasson, 0732-046 898
Henrik Arvidsson, 0702-855 601
Mikael Jigbäck, 0732-046 614
Gustav Bengtsson, 0733-704 618
Robin Lindor, 0766-444 659
Niclas Mårtensson, 0701-485-349