Det nya huvudkontoret för Europa kommer att byggas i Hattersheim industripark.

Vårt nya europeiska huvudkontor byggs i Hattersheim nära Frankfurt.

Som en global teknikleverantör inom robot, drivenheter, rörelse- och styrteknik samt förnyelsebar energi investerar Yaskawa cirka 23 miljoner euro i en kontorsbyggnad och ett parkeringsgarage på den nya platsen. Invigningen är planerad till slutet av 2022.

Sedan 2008 har vårt europeiska huvudkontor funnits i en hyrd byggnad i Eschborn. Nu bygger vi i stället ett nytt kontor på drygt 8300 kvm med fyra våningar för cirka 220 anställda, och med ett stort centrum för utbildning, innovation och demonstration. Till kontoret hör ett stort parkeringshus med flera laddstationer för elfordon.

Den nya byggnaden, som är planerad och realiserad av Feldmann Architekten och Weimer Bau, är utformad som ett energieffektivt hus i enlighet med den tyska KfW 55-standarden. Utrustningen inkluderar ett solcellssystem, ett särskilt energieffektivt luftkonditioneringssystem för kontorsutrymmen och energibesparande LED-lampor. Värme genereras av en luft-vatten-värmepump.

I det representativa innovationscentret kan kunder, leverantörer och besökare från myndigheter, universitet och skolor förvänta sig den senaste tekniken och innovationerna för Industry 4.0 och 5G. I utbildningscentret lär sig deltagarna hur man använder och programmerar Motoman-robotar och Yaskawa-produkter för drift-, rörelse- och styrteknik i praktiska workshops.

- Som ett framtidsorienterat företag arbetar vi ständigt med att förbättra infrastruktur och utrustning för våra anställda. Med den nya byggnaden skapar vi kontor och utrymmen med en innovativ, tilltalande och modern arbetsmiljö som medarbetare kan uppskatta att arbeta i, förklarar Bruno Schnekenburger, VD och koncernchef för Yaskawa EMEA. Med det representativa och hållbara byggnadskonceptet och användningen av byggkomponenter med hög kvalitet skapar vi områden där toppmodern teknik och mer blir en riktig upplevelse, avslutar Bruno.

Avgörande faktorer för valet av den nya platsen i Hattersheim var den utmärkta infrastrukturen och nära anslutning till Frankfurts flygplats.

- Vi är glada att staden Hattersheim har kunnat locka ett innovativt företag som Yaskawa, säger borgmästare Klaus Schindling. Med Yaskawa kan vi välkomna ännu ett företag som är verksamt inom framtida teknik till Hattersheim. Ett företag som är ledande inom mekatronik och robotiklösningar, och som också marknadsför produkter för hållbar energiproduktion och ansvarsfull energiförbrukning, summerar Klaus Schindling.