Punktsvetsningssystem

Kärnan i detta system är MOTOMAN-robotar som är specialiserade för punktsvetsning (MOTOMAN VS100, MS80 II, MS165, MS210), med servomotorer byggda på plats.

Dessa är monterade på en lägesställare som sparar upp till 40 % utrymme och bidrar till ökad tillgänglighet och lägre cykeltid.

Fördelar:

  • Bättre åtkomst till de delar som ska svetsas

  • Flexibelt koncept – snabb och säker omställning mellan produkter

  • Robot on board” i framåtriktad position, enkel plundring av objekt utan manuell inblandning

  • Kompakt design som sparar upp till 40 % utrymme
  • Lätt att förflytta, består av en enda enhet - Enkel att installera, ingen omprogrammering på plats krävs
  • Enkel att programmera, ergonomisk arbetsställning för operatören
  • Snabbare än någonsin, sparar värdefull tid