Anpassade system

Effektivt

 • Maximal produktionshastighet, snabbare omställning till nya produkter, flexibel robotassisterad svetsning utan specialanpassade jiggar eller fixturer (jigless)

Tillförlitligt

 • Pålitlig tillverkning med minskad risk för driftstopp, ökat värde genom en jämnare och högre kvalité, minskad svetsförvrängning

Synkroniserat

 • Full synkronisering med gemensam kontroll av robotar och lägesställare, multi-robotteknik, optimerad svetssekvens, cykeltidsoptimering
 

 

Svetsnings- och säkerhetsutrustning

Väljer du Yaskawa får du mer än bara tillgång till våra produkter och lösningar. Du får även ta del av mer än trettio års erfarenhet av produktionsutveckling, och kan dra nytta av vår samlade expertis inom robotteknologi. Vi ser till att leverera ett komplett och skräddarsytt paket som möter dina krav.

 

En högteknologisk one-stop-shop

 • Pålitliga individuella robotar av hög kvalitet
 • Rätt tillbehör till systemet, exempelvis lägesställare, åkbanor och gantries
 • Högteknologiska jiggar
 • All nödvändig svetsnings- och säkerhetsutrustning
 • Vital funktionalitet (mjukvaror samt styrnings- och sensorteknologi)
 
 

Från idé till nyckelfärdig lösning

Vi hjälper dig med utvecklingen av dina projekt – från start till leverans. Efter det fortsätter vi att möta dina produktionskrav genom ett brett utbud av produkter, tjänster, kundservice och utbildning.

 

Konsulttjänster

 • Ingenjörstjänster i pågående processer

Testning

 • 3D-simulering
 • Prototyp-testning och nollserie-produktion i testmiljö
 • Svetsningstester
 • Analyser av svetsning med macro-sektionskontroll

Utbildning

 • Operatörsutbildning på plats, eller hos oss
 • Utbildning relaterad till svetsning

Service

 • Underhåll och reparationer
 • Renovering