Utbildning hos oss

Nyckeln till framgång

En nyckel till framgång är lämplig utbildning av din personal. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser från nybörjarnivå till avancerad användare.

Vi ser utbildning av robotoperatörer som oerhört viktigt för att en investering med robotautomation ska ge så bra resultat som möjligt. Resultatet av satsningen beror både på Motomanrobotens och operatörens kompetens.

I vårt utbildningsprogram finns introduktionskurs, grundkurs, påbyggnadskurser och skräddarsydda utbildningar. Om man saknar kunskap och erfarenhet av automation med robotar kan en introduktionskurs vara en bra start.

Läs mer på motomanrobot.se

All utbildning syftar till att:

  • Öka avkastningen från din anläggning och garantera din framgång.
  • Hjälpa till att optimera och säkerställa produktiviteten i din anläggning.
  • Förmedla kunskap som möjliggör ett säkert agerande.
  • Ge trygghet och förtroende för din produktionsanläggning.
  • Ge dina anställda ytterligare kvalifikationer.
  • Ge stöd på ett tidigt stadium så att du undviker framtida problem.