Standardsystem

Nyckelfärdiga bågsvetsningssystem med MOTOMAN industrirobotar, applikationsspecifika produkter och säkerhetsutrustning.

ArcWorld RS & HS

The compact ArcWorld RS & HS cells are flexible, space-saving and reliable options to integrate robotics into welding processes.

They are easy to install, operate and relocate.

ArcWorld RS & HS

MOTOMAN ArcWorld

MOTOMAN ArcWorld är en kompakt standardsvetsningscell med två stationer, utformad för små till medelstora arbetsobjekt och med en lägesställare på varje station.

Dessa kan vara en och samma, eller två olika lägesställare. En annan viktig funktion är att robotcellen enkelt kan positioneras, och kan installeras inom fyra timmar. Detta gör den idealisk för omplaceringar om produktionsbehovet förändras.

MOTOMAN ArcWorld 250/500
MOTOMAN ArcWorld CS

ArcWorld video

MOTO-Compact RVE

Svetscell MOTO-Compact RVE

Den kompakta svetsrobotcellen för små sammansättningar.

Detta är en komplett svetsrobotcell inklusive en MOTOMAN-robot, två stationära elstyrda vridplattor och grindar, allt monterat på en pallkonstruktion så att det endast krävs ett lyft med gaffeltruck från leveransfordon till den placering cellen ska ha i fabrik.

MOTO-Compact RVE

ArcSystem 2x HSD-500SD

Utformad för bågsvetsning med separata arbetsflöden, exempelvis sammansättning som kräver olika typer av fixturer.

Detta system består av två enkelaxlade lägesställare placerade mot varandra med en hanteringskapacitet om 500 kg.

ArcSystem 2x HSD-500SD

ArcSystem 2x MT1-250S2D

Utformad för bågsvetsning med separata arbetsflöden, exempelvis sammansättning som kräver olika typer av fixturer.

Detta system består av två enkelaxlade lägesställare placerade mot varandra med en hanteringskapacitet om 250 kg. Möjlighet att vrida i två axlar ger ökad flexibilitet för svetsning av mer komplexa sammansättningar.

ArcSystem 2x MT1-250S2D

ArcSystem RM2-500 S3D

Utformad för bågsvetsning med hög prestanda av medelstora delar med relativt korta svetsningscykler.

Detta system innefattar en lägesställare med en axel för två stationer med en hanteringskapacitet på 500 kg vid varje station.

ArcSystem RM2-500 S3D

ArcSystem RM2-500STN

Utformad för bågsvetsning med hög prestanda av medelstora delar med relativt korta svetsningscykler.

Detta system innefattar en lägesställare med en axel för två stationer med en hanteringskapacitet på 500 kg vid varje station.

ArcSystem RM2-500STN

ArcSystem VMF-500 S5D

Utformad för bågsvetsning där stor flexibilitet i positioneringen krävs.

Detta system innefattar en lägesställare med två axlar för två stationer med en hanteringskapacitet på 500 kg vid varje station.

ArcSystem VMF-500 S5D

ArcSystem VMH-500CDD

Utformad för svetsning med hög prestanda av små till medelstora delar med relativt korta svetsningscyklar.

Detta system innefattar en lägesställare med två stationer och en axel med en hanteringskapacitet på 500 kg vid varje station.

ArcSystem VMH-500CDD