Styrsystem

Mycket innovativ, högpresterande robotstyrning möjliggör synkroniserad drift av upp till åtta robotar – med endast en styrenhet.

Smart Pendant

Egenskaper:

 • Stor pekskärm (10")
 • Ergonomisk design med låg vikt
 • Enkel och intuitiv operatörskontroll
 • Stöd för många funktioner
 • Situationsstyrd hjälp och hjälpmeny

Flyer Smart Pendant

YRC1000micro

Main features:

 • Compact and lightweight
 • High performance
 • New motion control
 • Minimum installation space
 • Compatible with "Functional Safety"

Flyer YRC1000micro

DX200

Huvudfunktioner:

 • Konstant förbättring av DX-generationens styrenheter.
 • Patenterad styrning av flera robotar med upp till 72 axlar och 8 robotar
 • Applikations-specifika funktionalitetspaket och mer än 120 funktioner
 • Integrerad ladder-logik inkl. 4096 I/O-adresser
 • Energisparande funktion för bromsar i produktion med "Individual Servo Off"
 • Integrerad säkerhetskontroll för inställning av upp till 32 säkerhetszoner och 16 verktyg (cat.X/PLX i enlighet med EN ISO 13849-1, SILX i enlighet med EN62061/IEC61508)
 • Kommunikation via digital/analog I/O, Ethernet, Web (FTP, OPC) och stöd för populära fältbussgränssnitt.
 • Mycket lätta, Windows-baserade CE-kontrollpaneler (PHG) med pekskärm och flerfönster-display i färg  
 • Programmering av system via PHG eller via PC-baserade system (API), offline-simuleringssystem så som MotoVRC, Robcad, Labview och användarspecifik HMI
 • IP54 Anpassningsbart hölje för styrenhet

DX200

FunctionalSafetyUnit_YRC1000_DX200

Functions & Packages DX200

Certifikat DX200 Maskinsäkerhetskort

Certifikat DX200 Funktionssäkerhetskort

DX100

Huvudfunktioner:

 • Patenterad fler-robotstyrning av upp till 72 axlar eller totalt 8 robotar
 • Programmering av användarspecifika kontrollfunktioner med INFORM
 • Uppstartstid för systemet <50 sekunder 
 • IP54 Anpassningsbart hölje för styrenhet
 • Energisparande funktion för bromsar i produktion med "Servo Off"
 • Kommunikation via digital/analog I/O, Ethernet, Web (FTP, OPC) och stöd för populära fältbussgränssnitt.
 • Möjlighet till expandering genom NSU-säkerhetsstyrenhet för funktionssäkerhet (cat.X/PLX i enlighet med EN ISO 13849-1, SILX i enlighet med EN62061/IEC61508)

DX100

DXI100

Huvudfunktioner:

 • DX100 Modellen har inte elskåp; monteras på basplattan i aluminium  
 • Utrymmesbesparande och kan integreras med redan existerande styrskåp för produktionssystemet
 • Högre säkerhetsklass möjlig vid installation i särskilt elskåp

DXI100

FS100

Huvudfunktioner:

 • Utformad som en öppen styrenhet
 • Utveckling av anpassade användarapplikationer
 • Stor flexibilitet för olika packningslösningar
 • Säker och snabb
 • Utrymmesbesparande, strömlinjeformad och kompakt
 • Energibesparande

FS100