Verktyg för kommunikation/säkerhetskopiering

Mjukvarubox

Virtuell programmeringsbox

Mjukvaruboxen är en Windows-baserad lösning som visar programmeringsboxen på persondatorn, vilket gör att robotsystemet inte behöver använda en egen fysisk hårdvaruskärm. Roboten programmeras med den vanliga inlärningsprocessen på samma sätt som den skulle vid användning av en egen programmeringsbox.

Detta begränsar antalet komponenter i ett system där det redan finns en Windows-persondator i bruk. Programmering är enkel, särskilt vid användning av en persondator med pekskräm. Detta ger systemtillverkaren möjlighet att se driften hos processmaskinen och roboten i en station.

Huvudfunktioner:

 • Inlärningsprocess på persondator
 • Färre komponenter
 • Homogent system
 • Förmåga att hantera flera robotar i en HMI

FDDWin32

FDDWIN32 kommunikationsmjukvara används för att lagra och hantera data för robotprogram och system )robot, I/O, styrenhet) på en persondator

Mjukvaran gör att styrenhetens hårddisk inte behöver användas, och att datorn istället används för manuell säkerhetskopiering, nedladdning och lagring av filer, etc. Detta är en ekonomisk lösning för ökad lagringskapacitet och för hämtning av data, samt möjliggör om så behövs för en snabb och enkel säkerhetskopiering.

Huvudfunktioner:

 • Ladda/spara robotdata
 • Jobb för robotar
 • Konfigurationsfiler
 • Applikationsdata
 • Systemdata
 • Verktygsdata, etc.
 • Skärmar
 • Visa innehåll i filer

MotoAdmin

MotoAdmin är en kostnadseffektiv lösning som möjliggör fjärrkontroll av roboten med en persondator, för att utföra uppgifter såsom att diagnostisera fel.

Data kan också fjärrhanteras från annan plats, med MotoAdmin. Roboten kan endera seriekopplas eller över TCP/IP Ethernet.

Huvudfunktioner:

 • Filåtkomst tillåter att ladda, spara och radera arbetsfiler 
 • Möjlighet att ange profiler för säkerhetskopiering för kopiering med en enkel knapptryckning.
 • Visa och redigera globala variabler
 • Visa I/O-signaler (endast indirekt inställning av utlopp är möjlig)
 • Kontroll av hur roboten utför jobbet (servo, starta/avbryta jobb, etc.)
 • Visning och begränsad återställning av larm och fel 
 • Hämtning av larmhistorik
 • Hämtning av systeminformation såsom mjukvaruversion, installerade funktioner, robottyp, stationer, axlar, positioner
 • Redigering av jobb (utan syntax-kontroll)

JobExchanger32

JobExchanger32 är en användarvänlig kommunikationsmjukvara för lagring och hantering av robotstyrningsfiler på en persondator med hjälp av ’drag-and-drop’-funktion.

Detta gör att styrenhetens hårddisk inte behöver användas, och att datorn istället används för manuell lagring och hämtning av filer, etc.

Huvudfunktioner:

 • Lagring av robotdata 

  • Jobb för robotar 
  • Konfigurationsfiler  
  • Applikationsdata 
  • Systemdata 
  • Verktygsdata, etc.

 • Hämtning av robotdata  

  • Jobb för robotar 
  • Konfigurationsfiler kan inte laddas 
  • Endast viss systemdata kan lagras

 • Skärmar  

  • Visa innehåll i filer

MotoDCI32 MotoJob32

Mjukvara för extern lagring av robotjobb.

Mjukvaruverktyget MotoDCI32/MotoJob32 används för att lagra robotjobb externt på en persondator. Detta frigör lagringsutrymme. De jobb som lagras på persondatorn laddas in på robotstyrenheten när de behövs (Data Communication by Instruction, förkortas DCI) och kan därefter utföras.

Begäran görs genom att ange jobbets namn, med MotoDCI32. Vid användning av MotoJob32, görs begäran genom att ange ett åtkomstnummer, vilket kräver att jobben registreras i förväg.

Huvudfunktioner:

 • Extern lagring av robotjobb
 • Styrning via RS-232 eller Ethernet
 • Loggning