MotoGSI SDK

Gränssnittsprogrammering

MotoGSI SDK är ett paket för mjukvaru-utveckling, för utveckling av kommunikationsgränssnitt på arbetsnivå. Huvudkomponenten hos MotoGSI är en INFORM-instruktion som möjliggör upprättande av kommunikationslänkar (s.k. socket connections) till externa enheter. För tillfället stöds Ethernet/TCP (för klient), Ethernet/UDP och RS-232-baserade gränssnittskopplingar.

Huvudfunktioner:

 • Möjliggör koppling av alla enheter och kameror via TCP/IP eller RS-232
 • Implementerar specifika protokoll
 • Standardprotokoll ingår redan (FTP, SMTP, Telnet)

MotoCom32 SDK

MotoCom32SDK är ett paket för mjukvaru-utveckling, för utveckling av kommunikationsapplikationer

Det är baserat på DLL-teknologi (Dynamic Link Library), vilket förenklar vid tillverkning av nya mjukvaruapplikationer eller integrering av tredjeparts-HMI:er. Det möjliggör också robotåtkomst från olika klienter (samtidigt med DX100) utan att ändra några inställningar.

Huvudfunktioner:

 • Filöverföring
 • Robotstyrningsfunktioner
 • Lägesinformation
 • Systemövervakning
 • Inställning eller läsning av I/O-signaler
 • Kommunikationsstyrning
 • DCI-funktioner för arbetsinitierad kommunikation med persondator (LOADV, SAVEV etc.)

Advanced PP Customization SDK

Utvecklingspaket för tillverkning av applikationsspecifika användargränssnitt.

’Advanced PP Customization SDK’ består av ett modulpaket för snabb och enkel utformning av applikationsspecifika användargränssnitt för programmeringsboxen (PP). Med anpassade användargränssnitt är det möjligt att centralisera viktig information och kontrollelement för enkel åtkomst. Driften kan standardiseras för alla enheter.

Innehåll:

 • API-modul
 • Loggningsmodul
 • GUI-modul
 • Språkmodul
 • Användarnivå-modul
 • Inmatningsmodul

MotoPlus SDK

Utvecklingsverktyg för MotoPlus-applikationer.

MotoPlus SDK är ett mjukvaru-utvecklingspaket för att utforma expansionsmoduler (MotoPlus-applikationer) för MOTOMAN-styrenheter. Moduler som anges av användaren bygger vidare på den funktion som robotstyrenheterna har, för att även inkludera sådana funktioner som inte finns tillgängliga inom ramen för INFORM-instruktionens standarduppsättning. Tillämpliga moduler möjliggör exempelvis kommunikationsprotokoll för andra enheter, komplexa matematiska beräkningar, etc. Expansionsmodulen skapas externt på en persondator med det vanligt förekommande C-programmeringsspråket och integreras efter sammanställning.

Huvudfunktioner:

 • Integrerad utvecklingsmiljö
 • MotoPlus-bibliotek
 • En uppsättning exempel