JobEditor

Redigerar robotprogram på en persondator

JobEditor är ett mjukvaruprogram som används för att redigera robotprogram (INFORM-jobb). JobEditor gör det möjligt att skapa eller modifiera jobb utan att ta ur roboten ur produktionsprocessen. Den interna syntax-kontrollen garanteras integriteten hos de skapade robotprogrammen.

Huvudfunktioner:

 • Skapa och redigera jobb med syntax-kontroll  

  • Lägg till/ta bort-kommandorader.  
  • Redigera kommandorad.  
  • Klipp ut/kopiera/klistra in

 • Visa/redigera jobbtitel
 • Redigera namn på variabler och I/O
 • Skriv ut jobb
 • Döp om jobb
 • Sök efter arbetsinnehåll
 • Kommandouppsättningen (instruktionslistan) svarar huvudsakligen mot den faktiska styrenhetens.
 • Redigering av inlärd positionsdata är däremot möjligt genom PGH-inlärningsboxen.

LadderEditor

Redigeringsverktyg för ladder-program.

LadderEditor möjliggör skapande och redigering av det motsvarande PLC-programmet i ladderdiagram-format (Ladder Logic). Redigeringen görs med en enkel ’drag and drop’-funktion. En automatisk syntax-kontroll görs när ladder-programmet är färdigställt. Ytterligare sökfunktioner finns också tillgängliga.

Huvudegenskaper:

 • Enkel redigering av den mnemotekniska ladder-koden
 • Stödjer grafisk visning
 • Förhandsvisningsfunktion för att visa hela ladder-programmets rad
 • Enkel dra-och-släpp-funktion för att redigera länkar
 • Kopiera och klistra in mellan olika ladder-program är möjligt.
 • Utförliga funktioner för korsreferenser
 • Inspelning av drifthopp
 • Åtkomstskydd med lösenord
 • Flera alternativ för utskrift

RobCAD RCS-modul

Möjliggör användning av MOTOMAN-robotar i RobCAD.

Mjukvaran RobCAD för offline-programmering och robotsimulering utvecklad av Siemens (tidigare UGS och Tecnomatix) gör det möjligt att skapa robotprogram utan direkt tillgång till roboten. Rörelsesimuleringar kan genomföras för att avgöra tillgänglighet och potentiella kollisioner.

Huvudfunktioner:

 • Skapa robotprogram
 • Mycket precis simulering av rörelseschema
 • Programsammanställning i relevant programmeringsspråk

MotoVRC

Offline-programmering och simulering.

MotoVRC är ett omfattande mjukvarupaket för virtualisering av NX100-, DX100- och FS100-baserade robotsystem. MotoVRC underlättar grafisk virtualisering av robotcellen samt robotsystemet.

Huvudfunktioner:

 • Virtuell robot-styrning
 • Grafisk simulering
 • Offline-programmering
 • Räckvidds- och tillgänglighetsanalyser

MotoSim

MotoSim är ett offline-programmeringssystem med 3D-simulering.

Det reducerar den inlärningstid som krävs för roboten, ökar produktiviteten och tillgodoser operatörens säkerhet genom robotprogrammering via persondator.

MotoSim nyttjar samma kinematiska modell som robotstyrenheten och INFORM-språk, vilket gör det möjligt att skapa robotjobb offline. 

Huvudfunktioner:

 • Räckvidds- och tillgänglighetsanalyser
 • Analys av tidscykel
 • Offline-programmering
 • Modell-bibliotek
 • Exempelceller
 • Arbetsöverföringsmodul
 • Fjärrövervakningsfunktion
 • MotoSim-vyfunktion

Flyer MotoSim EG-VRC

MotoSize

’MotoSize for the Web’ är en webblösning för att beräkna belastningförhållandet (massa, tröghetsmoment) för MOTOMAN-robotmodeller.

Använd detta verktyg för att på rätt sätt ange behoven för ditt system och tillse att lämpliga belastningskrav uppfylls.

Användning av verktyget är gratis vid registrering på denna e-postadress 

När du har erhållit inloggningsuppgifter, fortsätt till denna länk 

 

Huvudfunktioner:

 • Hjälper vid val av lämplig MOTOMAN-robotmodell, baserat på belastning
 • Ger färgkodade resultat från beräkningar baserat på belastningsprocent för en specifik robotmodell.
 • Ger också möjlighet att spara resultatet från beräkningarna i en ny rapport, samt läsa en befintlig rapport och importera inmatning från en befintlig rapport. 

Huvudsakliga fördelar:

 • Hjälper att välja vilken robotmodell som passar er applikation
 • Tillhandahåller rapporter som kan användas för att specificera lämplig applikation eller fysiska kopior av dokument.