VIPA Teleservice

Som flertalet studier har visat, kan upp till 70% av underhållskostnaderna sparas genom förebyggande underhåll. Ett användbart verktyg för att upprätthålla detta är teleservice, som tillhandahåller fortlöpande övervakning och underhåll av systemen. Av den anledningen erbjuder vi modern och intelligent teleservice med VIPA teleservice-moduler, för de olika typerna av sändningar. Oavsett om det är konventionell analog eller ISDN-uppkoppling eller via bredbandsuppkoppling med ADSL och HSUPA (mobil kommunikation), erbjuder även VIPA här ett komplett produktutbud av teleservice-moduler. Kommunikationen med era automatiserade moduler görs med MPI, PROFIBUS eller via Ethernet-gränssnitt, vilket är standard för alla våra enheter. Konfiguration av VIPA teleservice-moduler görs via webbläsare. Ytterligare mjukvara eller liknande behövs inte.

Förutom den robusta och utmärkta hårdvaran som är VIPA-gränssnittets signum, erbjuder VIPA även gratistjänsten Talk2M. Med denna tjänst kan ni upprätta en säkert uppkoppling med er konstruktion på bara några sekunder, oavsett om uppkoppling sker via mobiltelefon eller fast lina.

Teleservice av styrenheter, HMI:er, frekvensomvandlare, robotar, IPC:er etc, är ingen omöjlig uppgift för oss. Med VIPA teleservice-moduler får ni en perfekt balanserad kombination av hårdvara och mjukvara.

Mer information om Teleservice hittar du på vipa.com