Ingenjörsmjukvaran Speed7 Studio

Den nya intelligensen för hårdvarukonfiguration, det intuitiva användargränssnittet och systemets tillgänglighet gör SPEED7 Studio till ett kraftfullt och enkelt verktyg att använda. Vi vill optimera automationsprocesser, göra ansträngningen att utveckla minimal och undvika att tid- och kostnadsintensiva utbildningar för mjukvaror. Det här ger användaren möjlighet att fokusera på sina egna uppgifter som ingenjör. SPEED7 Studio ligger alltid högsta vikt vid användarvänlighet. Det nya konceptet inkluderar hårdvarukonfiguration, programmering och installation av nätverk. Parametersättning för frekvensomvandlare och enheter, samt visualisering.

I SPEED7 Studios utförande har alla funktioner, egenskaper och bibliotek förberetts och övervakas automatiskt. Unika SPEED7-verktyg gör mjukvaran mycket tilltalande och effektiv. Höghastighetsapplikationer sammanställs mer ergonomiskt i SPEED-bussfunktionerna. EtherCAT Alla andra fältbussar är fullt integrerade. Applikationer kan projekteras snabbt och säkert, lastas automatiskt och namnges med allmänt erkända symboler i EtherCAT-konfigureringsverktyget. Integrerade SLIO-funktioner, däribland automatiska beräkningar av pågående åtgång och integrerade beräkningar av processvisualisering gör SPEED7 Studio till ett mycket effektivt verktyg som helt integrerar alla produkter i SPEED7-miljön.

Mer information om Speed7 Studio hittar du på vipa.com

Analyseringsverktyg – WinPLC-Analyzer & SPS Analyzer

Funktioner:

  • Registrering av data via MPI-/Profibus-DP- eller AS511-gränssnitt
  • Inspelning av PLC-signaler (E, A, M, T, Z, D)
  • Cykelspecifik inspelning utan att behöva göra ändringar i PLC-program
  • Visningsalternativ för bitar, byte, ord och dubbelord, visning av byte-operander i hexadecimal-format och visning av dubbelord i flyttalsformat
  • Smidiga jämförelsefunktioner för signaler
  • Funktioner för tidsberäkning för färdigställande
  • Möjlighet att markera inom signalen

Mer information om analysverktyg hittar du på vipa.com

Programmeringsmjukvara - WinPLC7

Funktioner:

Programmering i AWL, FUP och KOP
Integrerat PLC-programanalyseringsverktyg
Integrerat mjukvaru-PLC för offline-simulering
Illustrering och simulering av hårdvarugrafik
Import och export av S7®- program från Siemens
Online-kopplingar via MPI-adapter, Ethernet, TCP/IP och VIPA "Green Cable"
Visning av huvudskisser, programstruktur och korstabuleringslista
Automatisk symbol- parameter och DB-variabel-sättning för programmering
Profibus-DP-konfiguration för Siemens- och VIPA-styrenheter
Konfiguration av TCP-kopplingar för VIPA-styrenheter med Ethernet-funktion

Mer information om VIPA-programmering hittar du på vipa.com

Kommunikationsmjukvara – OPC-server

OPC-servern tillhandahåller standardgränssnittet för dataåtkomst från OPC-klienter till PLC-system från olika tillverkare.

OPC-server stödjer TCP/IP-nätverk via standardnätverkskort samt MPI-nätverk som endera har fler än en COM-port, en MPI-seriell konverterare och/eller har kopplats med VIPA MPI-USB-adapter.

Mer information om VIPA kommunikationsmjukvaror hittar du på vipa.com