StandardMP styrenhet för maskiner

MP2400

MP2400

Modell: Kompakt, förenklad styrenhet för maskiner MP2400
Antal styrda axlar: Upp till 16 axlar, kontrollfunktion