Nyheter

Yaskawa skapar en division för miljövänlig energi

09. maj 2018

YASKAWA har nyligen integrerat energi- och marinsektorn i sin verksamheten för Europa. Den nya avdelningen ”Environmental Energy” kompletterar de befintliga divisionerna: ”Drives Motion Controls” och ”Robotics”.

Den nya divisionen för miljövänlig energi omfattar det finska dotterbolaget The Switch som levererar magnetgeneratorer till ledande danska vindkraftstillverkaren MHI Vestas. (Källa: MHI Vestas)

Med den här strukturen fortsätter YASKAWA att genomföra sitt mål "Vision 2025". Divisionen för miljöenergi omfattar de globala aktiviteterna i YASKAWAs finska dotterbolag The Switch och produktionsanläggningar i Finland, Norge och Kina. Med integrationen av The Switch är målet att konsolidera företagets aktiviteter samtidigt som alla tre divisioner integreras i YASKAWA och man utnyttjar den befintliga infrastruktur bättre.

13.000 MW installerad kapacitet
I divisionen för miljövänlig energi ingår tre affärsområden.  För ”Wind” svarar utbudet av vindkraftverk och tillhörande frekvensomvandlare. I affärsområdet ”Marine” handlar det om marina hybrid- eller helelektriska framdrivningssystem. Affärsområdet ”Industrial Turbo” fokuserar på anpassning av maskiner för höghastighetspumpar och kompressorer.

- Jag är mycket glad över att miljöenergi-avdelningen blivit en del av vår verksamhet och att vi kan fortsätta att driva detta strategiskt viktiga affärsområde för YASKAWA. På så sätt kan vi bygga vidare på våra kollegers framgång på The Switch, förklarar Manfred Stern , VD för YASKAWA Europe och ansvarig för EMEA-regionen i YASKAWA-gruppen. Kombinationen av The Switch omfattande erfarenhet och YASKAWAs starka globala organisation gör det möjligt för oss att ytterligare förbättra vår kommersiella framgång för våra kunders intressen, fortsätter Stern.

- Den nya miljöenergi-avdelningen kommer att bli ett internationellt kompetenscenter inom YASKAWA-gruppen, särskilt inom detta mycket högpresterande område, säger divisionchef Jukka-Pekka Mäkinen. I framtiden kommer vi att kunna expandera inom varvsindustrin, vindkraft och turbomotorer genom att erbjuda ännu bättre produkter, avslutar Jukka-Pekka.