Nyheter

Hantera glasflaskor och backar med samma Air Grip robotverktyg

14. januari 2019

Det familjeägda och ledande svenska bryggeriet Spendrups har installerat en platsbesparande robotlösning för flexibel sortering av returglasflaskor och backar.

MOTOMAN-MPL robotar med Air Grip lyfter både flaskor och backar.

Spendrups är ett familjeägt företag som grundades i Grängesberg 1897. Det är Sveriges ledande bryggeri med 1000 anställda och en produktion på drygt 400 miljoner liter dryck per år.

I bryggeriet måste returflaskor separeras efter färg innan de tvättas och är färdiga för produktion. När man flyttade sin sorteringsstation för returglasflaskor till en ny byggnad såg man en möjlighet att också utforma sin egen skräddarsydda lösning. Spendrups ville skapa en sorteringsstation på mindre golvyta än tidigare eftersom returglasen har minskat i omfattning. För att utarbeta den specifika robotlösningen i detalj, anlitades Kopparbergs Robotteknik som framgångsrikt har konstruerat andra robotceller för Spendrups.

Läs hela fallstudien här.