Nyheter

Samverkande robotcell för tillverkning av säkerhetsventiler (collaborative application)

08. oktober 2018

Weiss Kunststoffverarbeitung använder ett avancerat monteringskoncept för tillverkning av små ventiler. Robotcellen är ett exempel på en samverkande applikation där en konventionell robot och operatör delar upp arbetet sinsemellan med hjälp av den funktionella säkerheten i robotstyrsystemet.

Robotcell för montering av ytterst små säkerhetsventiler med en MOTOMAN-GP8 och en operatör i nära samarbete. Foto: WEISS Kunststoffverarbeitung GmbH & Co

Läs den fullständiga beskrivningen här [engelska]

De endast 15 mm höga säkerhetsventilerna består av en mängd små komponenter som formsprutade detaljer, metallfjädrar, brickor, ventiler m.m. I korthet går arbetet till så att operatören, som står framför roboten, placerar nyckelkomponenterna i en fixtur. Roboten tar över genom att infoga ytterligare några små detaljer. Med hjälp av en pneumatisk cylinder ser operatören till att delarna trycks ihop.

Roboten tar sedan ut ventilen ur fixturen och placerar den i en testanordning. Här görs två olika tryckprov, varefter den godkända ventilen kan märkas upp inför leverans.

Operatören och roboten har tillgång till en gemensam arbetsyta som säkras av två fotoceller som ser till roboten inte kan nå in till operatören när denne sätter i eller plockar bort delar. På samma sätt stoppas roboten om operatören skulle nå in till roboten när den är igång. Säkerheten bygger på Motomanrobotens funktionella säkerhet (FSU), ett tillval som ger möjlighet att definiera olika säkerhetszoner.