Hantering/montering

Fördelning. Maskinbetjäning. Avlägsna material. Kantpresshantering.

Hantering och montering av material

Materialhantering

Robotar för materialhantering används för att flytta, mata eller koppla delar eller verktyg till eller från en specifik plats, eller för att flytta delar från en maskin till en annan. Tillverkningsföretag världen över integrerar materialhanteringsrobotar i deras system på grund av deras snabbhet, precision och kostnadseffektivitet. Jämfört med manuell hantering av material, kan de också leverera en konstant standard för kvalitet och en hög grad av upprepad precision. 

Industrirobotar, däribland många som innehåller optisk teknologi eller annan utrustning, avlöser fabrikspersonal från tråkiga och långsamma arbetsuppgifter i produktionen, vilket ger en ökad produktivitet och högre kvalitet på produkterna.

Robotarna begränsar ledtider, minskar arbetskostnader och är lönsamma investeringar. De kan också arbeta 24 timmar om dygnet, året runt.

18 Motoman robotar gör det möjligt för IKEA att tillverka en monterad, planpaketerad Billy-bokhylla var sjätte sekund! Det blir 40 000 enheter per vecka.

Robotlösningen bidrar också till att spara 20% i produktionskostnader. Denna video visar flertalet hanterings- och palleteringsapplikationer.

Kantpresshantering

Tack vare den modulära programdesignen och gripdonets omkopplingssystem, är implementering i fabrikens system mycket flexibelt och kan anpassas till snabba förändringar hos produktionskraven. 

Ett sensorsystem tillser hög kvalitet och det skydd som krävs mot maskinhaveri, bearbetningsfel, avfall etc., vilket möjliggör identisk hantering av varje arbetsstycke. Komponentens storlek och vikt påverkar valet av fabriksversion. Robotar från det kompletta MOTOMAN ES- och MOTOMAN HP-serierna välj utifrån detta.. 

I denna video används två MOTOMAN-robotar för att leverera sömlös automatisering för en Amada EMZ 3610 PDC håltagningsmaskin och en Amada HFE 100.25 kantpress. 

Fördelar:

  • Ökad effektivitet
  • Lämplig för mindre lastningskvantiteter tack var MOTOMAN MotoBend offline-programmeringsmjukvara
  • Kan reduceras beroende på manuellt arbete

Montering

Industrirobotar kan innehålla optisk teknologi eller annan utrustning, avlöser fabrikspersonal från tråkiga och långsamma arbetsuppgifter i produktionen, vilket ger en ökad produktivitet och högre kvalitet på produkterna.

Robotarna begränsar ledtider och är lönsamma investeringar. De kan också arbeta 24 timmar om dygnet, året runt. 

Denna video visar de olika typer av MOTOMAN-robotar som finns, bland andra den traditionella 6-axlade ledade roboten, SCARA-roboten och en tvåarmad robot som i en tillämpad applikation sätter samman elektroniska komponenter, inklusive:

  • Kretskortsmontering
  • Lödning
  • Kabelmontering