Produktion

Från ”motortillverkare” till ”leverantör av automation”.

Yaskawa fortsätter att erbjuda ett mervärde för samhället genom att bidra med lösningar för en åldrande befolkning, miljö- och energifrågor samt utveckling av industriell tillverkning genom en kombination av vår kärnverksamhet och innovationer.

Produktionskapaciteten årsvis och den installerade basen fördelar sig enligt tabellen:

AnnualInstalled base
Inverter2.000.000>22.000.000
Servo1.500.000>12.000.000
Robots40.000>400.000
PLC Controllers30.000>275.000

Automationsprodukterna (Drives Motion Control) står för ungefär 44% av nettoomsättningen, och robotar för 35%. Tillsammans med Fanuc och ABB är Yaskawa en av världens tre största tillverkare av industrirobotar. En knapp fjärdedel av försäljningen av Motoman industrirobotar sker inom Japan, och resterande utomlands.

Mer om resultatet för räkenskapsåret som slutade i mars 2017, affärsmodellen och strategier för framtiden framgår av den här årsrapporten:

YASKAWA Report 2017.