Rapporteringssystem

Whistleblower Network

Vi vill säkerställa en hållbar framgång för företaget som bygger på integritet och pålitlighet. Därför tillhandahåller YASKAWA EMEA ett rapporteringssystem.

Det här rapporteringssystemet erbjuder våra medarbetare möjlighet att informera oss om brott mot befintliga lagar eller interna föreskrifter med syfte att lösa dem internt och därigenom förhindra skador på företaget och dess anställda.

Detta verktyg är inte del av YASKAWAs hemsida eller intranet.

Länk till yaskawa.whistleblowernetwork.net

För att säkerställa att du är anonym, måste du tänka på följande:

  • Om möjligt, inte rapporterar från en dator som kommer från din arbetsgivare.
  • Använd inte en dator som är ansluten till företagets nätverk/intranät.
  • Tillgång whistleblower-system direkt genom att kopiera eller skriva in webbadressen i en internetbrowser istället för att klicka på en länk.
  • Skriv inte din egen personlig information.