Code of Conduct

Vägledning till Yaskawa EMEA Groups uppförandekod

Vi på Yaskawa EMEA är stolta över att arbeta åt världens ledande teknikföretag som utvecklar innovativa produkter och tjänster inom drivteknik, industriell automation, robotteknik och miljövänlig energi.

Utöver vår innovativa teknik och höga produktkvalitet är vårt rykte dessutom avhängigt vissa egenskaper och värderingar, av vilka integritet är en av de viktigaste. Vi har ett gemensamt ansvar för att bevara vårt rykte.

Värderingar som personligt ansvar, öppenhet, transparens, samt juridisk och etisk efterlevnad är avgörande om vi ska lyckas med det.

YASKAWA Electric Corporation har sammanställt ”Vägledning till Yaskawa Groups uppförandekod”. “Vägledning till Yaskawa EMEA Groups uppförandekod” har sammanställts utifrån den vägledningen, och gäller för alla enheter i EMEA-regionen.

Vår uppförandekod och kompletterande vägledning (”Våra åtaganden”) anger grundläggande principer och regler för hur vi bör uppföra oss inom företaget och i våra relationer med affärspartners och allmänheten. De ger oss ett ramverk för att hantera juridiska och etiska utmaningar i vårt dagliga arbete och gäller för alla på alla nivåer. Därför är de bindande för alla styrelseledamöter, chefer och medarbetare i EMEA-regionen.

Ladda ner hela dokumentet