Certifiering

ISO certifiering

För att säkerställa att våra kunders krav systematiskt införlivas i våra produkter är ett flexibelt men pålitligt kvalitetshanteringssystem oumbärligt.

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra våra processer och arbetsmetoder för att säkerställa att våra kunder alltid är nöjda. Dessutom är vi medvetna om vårt sociala ansvar, och ser till att arbetssäkerhet och energihantering är fast förankrade i vårt företags interna policy.

Yaskawa Nordic AB är certifierade enligt
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015