Sigma-7 Servosystem

Sigma-7 är förstärkare och motorer som ger snabb driftsättning, effektiv produktion och maximal driftsäkerhet. Serien är ett kraftfullt svar på dagens marknadskrav när det gäller både maskinbyggare och slutkunder inom tillverkningsindustrin. Sigma-7 erbjuder särskilt stor potential för förpackningsanläggningar, halvledarframställning, träbearbetning och digitala tryckmaskiner.