MPP-serien

4-axliga höghastighetsrobotar för orderplockning och andra hanteringstillämpningar inom livsmedels-, läkemedels- och fordonsindustrin

MOTOMAN MPP är särskilt utvecklad för användning i livsmedels-, läkemedels- och fordonsindustrin. Detta är en 4-axlig höghastighetsrobot med parallella armar som kombinerar Delta-designens höga hastighet med en högre nyttolast och ett stort arbetsområde. Konstruktionen är optimal för orderplockning, höghastighetsplockning och andra vanliga hanteringsapplikationer. 

MPP-robotarna har en maximal nyttolast på 3 kg och en arbetsyta på 1300 mm.