Line Displays

Drift & övervakning

Line Displays – pålitliga för enklare applikationer

Line Displays används för drift och övervakning av processparametrar i ett maskineri, en fabriksstation eller en byggnad.

TD 03 – Textdisplay

En kompakt textdisplay som visar angivna textmeddelanden med en bakbelyst LCD-display. Programmeras med TD-Wizard från VIPA.

OP 03 – Operatörspanel

En operatörspanel som passar drift och övervakning av små applikationer. Programmeras med VIPA OP-Manager eller Siemens ProTool.

CC 03 – Commander Compact

Kan integreras med en PLC-processor, programmerbar med Siemens STEP7.