Svetsning / kapning

Bågsvetsning

Motoman erbjuder speciella svetsrobotar, högkvalitativa positioneringsenheter och portalkranssystem, liksom moderna kundspecifika lösningar.

Den enastående multi-robot-teknologin från Motoman klarar helsynkron styrning av upp till 8 robotar (eller 72 axlar) med hjälp av en styrenhet. Det ger användarna många fördelar: 

Minskade svetsningsdeformationer, kortare tidscykler och programmeringstid, möjlighet till jigg-fri svetsning, högre effektivitet och ett flexiblare svetsningssystem. 

Industrirobotarna är utrustade med ett integrerat slangpaket som löper genom överarmen och huvudaxlarna. Därmed uppnås inte bara bättre tillgänglighet till fästanordningarna – livslängden hos slangpaketen ökar avsevärt.

Två Motoman-robotar arbetar tillsammans med en servostyrd positioneringsenhet i två stationer vid produktionen av vedeldade kaminer. Två kaminer placeras på fästanordningarna, och på den andra sidan av positioneringsenheten svetsar de två robotarna en kamin var. Robotarna och positioneringsenheten tillhör ett och samma robotstyrningssystem.

Fördelar:

 

 • Kraftig produktionsökning tack vare cellkonceptet med två robotar
 • Förbättrad och stabil kvalitet
 • Mindre beroende av manuellt arbete

En Motoman-robot från Yaskawa på 165 kg, med integrerat kabelmontage, svetsar en bil. 

Fördelar:

 

 • Ökad produktivitet
 • Förbättrad kvalitet
 • Reducerat manuellt arbete

Punktsvetsning

Eftersom punktsvetsning kräver en svetspistol, med strömförsörjning som kan väga över 100 kg, är det lämpligt att använda industrirobotar som är särskilt anpassade för denna typ av uppgifter. 

För tillverkare med hög kapacitet, som behöver utföra tusentals svetspunkter per skift, är tidscykeln avgörande. En Motoman punktsvetsrobot kan positionera svetspistolen med extrem precision och hastighet, något som reducerar svetstiden med flera sekunder varje gång och därmed ökar produktiviteten. 

Motoman-robotarna i ES-serien är speciellt utvecklade för att leverera oöverträffade resultat och pålitlighet i komplexa punktsvetsningsapplikationer.

Kapning

Robotar är det perfekta valet för många kapningsapplikationer. Oavsett om det rör sig om laser-, plasma- eller vattenskärning, gör dessa processer det möjligt att skära komplexa profiler på en mängd olika delar. Detta ger en mycket flexibel drift.

Robotsystemets enastående tillförlitlighet och spårnoggrannhet bidrar till konsekventa och exakta resultat i 3D, och ger större flexibilitet än många andra kapningsmaskiner. Ett enda Motoman-robotsystem kan också användas för flera uppgifter, bland annat kapning, svetsning och efterhantering, något som reducerar den totala tidscykeln och ökar produktiviteten på kort tid.

Denna Motoman-robot matar träplankor genom en bandsåg under framställningen av gitarrkroppen.

Fördelar:

 

 • Bättre produktivitet
 • Förbättrad kvalitet
 • Minskat spill
 • Mindre behov av manuellt arbete
 • Säkrare arbetsmiljö