Hantering / montering

Materialhantering

Materialhanteringsrobotar används för att flytta, mata eller koppla delar eller verktyg från ett besämt ställe, eller för att flytta delar från en maskin till en annan. Tillverkningsföretag från hela världen har valt att integrera materialhantering i sina system på grund av robotarnas snabbhet, precision och kostnadseffektivitet. Jämfört med manuell materialhantering garanterar de också stabil kvalitetsstandard och hög repeterbarhet. 

Industrirobotar, varav många är utrustade med vision-teknologi, hjälper anställda med monotona monteringslinjeuppgifter samt ger ökad produktivitet och bättre produktkvalitet.

Robotarna minskar driftstopp och arbetskostnader, och ger hög ROI (return on investment). Dessutom kan de arbeta 24 timmar om dygnet, året om.

18 Motoman-robotar gör det möjligt för IKEA att tillverka en monterad, planpaketerad Billy-bokhylla var sjätte sekund! Det blir 40 000 enheter per vecka!

Dessutom bidrar robotlösningen till att man sparar 20 % i produktionskostnader. Denna video visar flertalet hanterings- och palleteringsapplikationer.

Kantpresshantering

Tack vare den modulära programdesignen och gripdonets omkopplingssystem, är implementering i fabrikens system mycket flexibelt och kan anpassas till snabba förändringar hos produktionskraven. 

Ett sensorsystem tillser hög kvalitet och det skydd som krävs mot maskinhaveri, bearbetningsfel, avfall etc., vilket möjliggör identisk hantering av varje arbetsstycke. Komponentens storlek och vikt påverkar valet av fabriksversion. Robotar från det kompletta MOTOMAN ES- och MOTOMAN HP-serierna välj utifrån detta.. 

I denna video används två MOTOMAN-robotar för att leverera sömlös automatisering för en Amada EMZ 3610 PDC håltagningsmaskin och en Amada HFE 100.25 kantpress. 

Fördelar:

 

  • Ökad effektivitet
  • Lämplig för mindre lastningskvantiteter tack var MOTOMAN MotoBend offline-programmeringsmjukvara
  • Kan reduceras beroende på manuellt arbete
 

Montering

Industrirobotar kan innehålla optisk teknologi eller annan utrustning, avlöser fabrikspersonal från tråkiga och långsamma arbetsuppgifter i produktionen, vilket ger en ökad produktivitet och högre kvalitet på produkterna.

Robotarna begränsar ledtider och är lönsamma investeringar. De kan också arbeta 24 timmar om dygnet, året runt. 

Denna video visar de olika typer av MOTOMAN-robotar som finns, bland andra den traditionella 6-axlade ledade roboten, SCARA-roboten och en tvåarmad robot som i en tillämpad applikation sätter samman elektroniska komponenter, inklusive:

 

  • Kretskortsmontering
  • Lödning
  • Kabelmontering