News

Collaborative events

02. March 2020

Välkommen till en dag där du får ta del av erfarenheter från företag som har utvecklat sina arbetsmetoder genom att digitalisera, automatisera och robotisera. Få mer information om hur ditt företag kan få stöd att utveckla verksamheten via Robotlyftet och Produktionslyftet.

Tuesday, March 24 - Automation Expo Hultsfred

Monday, March 30 - Teknikworkshop om Kollaborative robotar och automationsstrategier

Wednesday, April 22 - Automation Expo Östersund