Certifieringar

För att försäkra oss om att våra kunders krav systematiskt integreras i våra produkter är ett pålitligt kvalitetsstyrningssystem nödvändigt. Vi förbättrar ständigt våra processer och arbetsmetoder. Vi är också medvetna om vårt sociala ansvar och förankrar arbetssäkerhet och energihantering i företagets interna ledningssystem.

Yaskawa Nordic AB är ISO-certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.