Rapporteringssystem

Whistleblower Network

Vi vill säkerställa hållbar framgång för företaget, som bygger på integritet och pålitlighet. Därför tillhandahåller Yaskawa EMEA ett rapporteringssystem.

Rapporteringssystemet erbjuder dig som medarbetare möjlighet att informera om brott mot befintliga lagar eller interna föreskrifter med syfte att lösa dem internt och därigenom förhindra skador på företaget och dess anställda. Detta verktyg är inte del av Yaskawas hemsida eller intranet.

Vid behov, kopiera denna länk:  yaskawa.whistleblowernetwork.net

 

För att du ska var anonym måste du tänka på följande:

  • Om möjligt, undvik att rapportera från en dator som kommer från din arbetsgivare.
  • Använd inte en dator som är ansluten till företagets nätverk eller intranät.
  • Nå yaskawa.whistleblowernetwork.net genom att kopiera eller skriva in webbadressen i en internetbrowser istället för att klicka på länken.
  • Skriv inte in din egen personliga information.