Code of Conduct

Yaskawas uppförandekod 

Vi på Yaskawa är stolta över att arbeta för världens ledande teknikföretag som utvecklar innovativa produkter och tjänster inom drivteknik, industriell automation, robotteknik och miljövänlig energi.

Förutom den innovativa tekniken och den höga produktkvaliteten bygger vårt rykte också på vissa kvaliteter och värderingar, varav en av de viktigaste är integritet. Vi har ett gemensamt ansvar för att skydda vårt goda renomme.

Värderingar som personligt ansvar, öppenhet och transparens, samt juridisk och etisk efterlevnad, är avgörande för att vi ska lyckas med det.

Yaskawa Electric Corporation har upprättat Guidance on Yaskawa Group Code of Conduct. Baserat på denna vägledning upprättades Guidance on Yaskawa EMEA Group Code of Conduct som gäller för alla enheter inom EMEA.

Vår uppförandekod och den kompletterande vägledningen (Våra åtaganden) innehåller grundläggande principer och regler för hur vi beter oss inom vårt företag och hur vi agerar i relation till våra affärspartners och allmänheten. De tillhandahåller en ram för att hantera juridiska och etiska utmaningar i vårt dagliga arbete, och gäller lika för alla personer och på alla nivåer. Därför är de bindande för samtliga styrelseledamöter, ledamöter, chefer och anställda inom EMEA.